piwik


Jak wykryć cukrzycę?

Cukrzyca to zespół chorobowy powstający wskutek zaburzeń gospodarki węglowodanowej organizmu. Nieprawidłowości polegają na tym, że trzustka wydziela zbyt małe ilości hormonu insuliny, albo też tkanki chorego wykazują obniżoną wrażliwość na działanie insuliny, przez co w organizmie chorego musi się znaleźć więcej tego hormonu by osiągnąć odpowiedni efekt w postaci utrzymywania stężenia cukru we krwi we właściwych zakresach. Dowiedz się jakie badania są niezbędne do zdiagnozowania cukrzycy.

Badanie krwi

Jak wykryć cukrzycę?Podstawowym badaniem niemal instynktownie kojarzącym się z cukrzycą jest badanie poziomu glukozy we krwi, przy użyciu glukometru. W badaniu tym kroplę krwi pobiera się z palca i przenosi na specjalny indykator, który określa stężenie glukozy. Sposób ten jest szybki i w zależności od zastosowanej aparatury stosunkowo bezbolesny – im bardziej cienka igła i krótszy czas wkłucia, tym ból jest mniej odczuwalny. Niemniej przy stawianiu pewnej diagnozy wykorzystuje się do badań krew żylną. Różnice w pomiarach przeprowadzanych za pomocą dwóch wyżej wymienionych metod różnią się nieznacznie, a za bardziej dokładne i pewne uchodzi badanie krwi żylnej, gdzie następnie laboratoryjnie określa się zawartość glukozy w surowicy krwi.

Badania krwi zaleca się wykonywać na czczo, tzn. przed jedzeniem. W przypadku badania na czczo, jeżeli stężenie glukozy we krwi przekroczy poziom 126 mg/dl, wówczas wynik ten świadczy o rozwijającej się chorobie cukrzycowej. Wynik w przedziale 100 – 126 mg/dl świadczy o stanie przedcukrzycowym i powinien stanowić on wyraźny sygnał dla badającego do podjęcia działań, mających na celu ograniczenie możliwości rozwinięcia się choroby np. poprzez zmianę diety, czy wprowadzenie regularnych ćwiczeń do tygodniowej rutyny. Natomiast wynik poniżej 100 mg/dl świadczy o tym, że poziom cukru we krwi jest prawidłowy i badany nie ma problemów z zaburzeniami gospodarki cukrowej. Badania krwi po jedzeniu mogą stanowić jedynie dodatkowy argument w diagnozowaniu cukrzycy – o stanie alarmującym możemy mówić w sytuacji kiedy poziom glukozy we krwi przekracza przy takim badaniu 200 mg/dl.

Test tolerancji glukozy

Test tolerancji glukozy jest dodatkowym badaniem szczególnie wskazanym w sytuacji, gdy wcześniejsze badanie krwi wykazało, że badany może znajdować się w stanie przedcukrzycowym. Test tolerancji pozwala na zaobserwowanie, jak organizm badanego radzi sobie z porcją cukru dostarczoną do organizmu. Na badanie powinniśmy zgłosić się rano i na czczo. Od naszego ostatniego posiłku powinno upłynąć co najmniej 8 godzin, a wszelkie leki które zażywamy powinniśmy przyjąć dopiero po badaniu. Sam test polega na pobraniu krwi i oznaczeniu poziomu cukru. Następnie badany wypija roztwór zawierający określoną porcję glukozy i odczekuje czas wskazany przez lekarza – z reguły wynoszący 2 godziny. W trakcie oczekiwania nie należy wykonywać czynności wymagających wzmożonego wysiłku. Po upływie czasu wskazanego przez specjalistę ponownie pobierana jest krew i oznaczane stężenie cukru. Interpretacja otrzymanych wyników pozwala na zdiagnozowanie nieprawidłowej tolerancji na glukozę, nieprawidłową glikemię na czczo lub pozwala na potwierdzenie obecności cukrzycy.

Badanie moczu

W diagnozowaniu cukrzycy wykorzystuje się również badanie moczu, w którym próbkę uryny poddaje się analizie na obecność glukozy oraz pośrednich produktów rozpadu tłuszczy w postaci ciał ketonowych. Należy jednak pamiętać, że badanie to samo w sobie jest niewystarczające do postawienia prawidłowej diagnozy.

Generalnie najważniejsze w diagnostyce cukrzycy są badania krwi. W przypadku stanu przedcukrzycowego zaleca się regularne badania okresowe co pół roku, albo co rok. Takie postępowanie pozwala kontrolować i ewentualnie uchwycić moment rozwinięcia choroby. Stosowanie zasad zdrowego odżywiania się i regularnego ruchu zmniejsza ryzyko rozwinięcia choroby, dlatego dbajmy o siebie już teraz i nie czekajmy, aż znajdziemy się w trudnej sytuacji.