piwik


Leczenie depresji

leczenie depresjiPrzede wszystkim leczenie depresji polega na podawaniu choremu środków farmakologicznych, które wciąż mają niezbyt pochlebną opinię wśród pacjentów. Po pierwsze wynika to z trudności zaakceptowania depresji jako choroby. Po drugie  z obawy przed uzależnieniem i nieodwracalnymi skutkami działań niepożądanych. Po trzecie wynika o z nieznajomości mechanizmu działania leków przeciwdepresyjnych.

Lecz te obawy są nieuzasadnione, ponieważ współczesne leki  mają wysoką skuteczność, nie uzależniają, są bezpieczne w stosowaniu i mają mało działań niepożądanych.

Działanie terapeutyczne wszystkich tych środków polega, według dzisiejszej wiedzy, na nasileniu przewodnictwa synaptycznego poprzez zwiększenie ilości neuroprzekaźników – głównie serotoniny i noradrenaliny – w mózgu.

Leki przeciwdepresyjne trzeba przyjmować systematycznie przez dłuższy czas, ponieważ uaktywniają swoje działanie dopiero po jakimś czasie-zwykle po około 2-4 tygodniach od rozpoczęcia farmakoterapii. Dobrze jest również przyjmować leki już po ustąpieniu objawów, w celu utrwalenia efektów leczenia i zapobiegnięciu nawrotom choroby. Farmakologia dobrana jest do postaci depresji na jaką cierpi chory oraz współistniejących schorzeń. Antydepresanty trzeba brać przez kilka miesięcy od około 3 do 6  po uzyskaniu poprawy. Nie można też ich odstawiać na własną rękę tylko stopniowo, pod kontrolą lekarza.

Innym sposobem leczenia jest terapia krótkotrwała, która pomaga pacjentowi zmienić sposób myślenia i wynikający z niego sposób działania. Polega na wykrywaniu negatywnych myśli automatycznych i poddawaniu ich krytyce poprzez odnajdywanie dowodów, które im przeczą. Sprawdza się także, czy występują wspominane już depresyjne założenia i jeśli się je odnajdzie, poszukuje się dla nich kontrargumentów, aby je wyeliminować. Następnym krokiem jest zastępowanie negatywnych myśli zdrowymi.

Leczeniem uzupełniającym może być również psychoterapia, która jest równie skuteczna jak leczenie farmakologiczne. Podstawową formą jest rozmowa z terapeutą. Istnieje psychoterapia indywidualna i grupowa. Formy psychoterapii różnią się podejściem teoretycznym, tak więc istnieje możliwość dobrania odpowiedniego rodzaju psychoterapii. Praca nad sobą i swymi emocjami oraz wsparcie ze strony najbliższych przedłużają okresy remisji choroby, kiedy chorzy czują się dobrze i mogą normalnie funkcjonować. Uczy także jak dostrzegać symptomy nawrotu depresji i w porę zareagować zgłaszając się do lekarza. Leczenie depresji za pomocą psychoterapii oraz terapii zajęciowej i ruchu, a nie tylko samymi lekami pomaga depresyjnym pacjentom przedłużyć okres normalnego funkcjonowania.

U chorych z ciężką depresją w przebiegu ChAD (choroba afektywna dwubiegunowa) czasem konieczne jest zastosowanie terapii elektrowstrząsowej. Dziś elektrowstrząsy są bezpieczne i bezbolesne. Pacjentowi podaje się przed zabiegiem środek znieczulający oraz lek rozluźniający mięśnie, co ogranicza konwulsje. Zabieg przeprowadzany jest w krótkotrwałej narkozie, sam napad drgawkowy trwa około 30 sekund. Elektrowstrząsy wykonuje się dwa lub trzy razy w tygodniu, w depresji przeprowadzanych jest do 12 zabiegów, w manii i katatonii do 20.Zalecenia do elektrowstrząsów to np.: depresje lekooporne, depresje przewlekłe, depresje wieku podeszłego.

Niestety chorzy na depresję zgłaszają się do lekarza zbyt późno – nawet po 6-8 miesiącach trwania choroby, często dopiero za namową innej osoby.

Nad prawidłowym przebiegiem leczenia powinien czuwać psychiatra lub neurolog. Podstawą terapii jest zapewnienie choremu poczucia bezpieczeństwa, w celu niedopuszczenia do próby samobójczej. Często zalecana jest hospitalizacja ułatwiająca dobór odpowiednich leków i dawek. Pobyt w szpitalu trwa do kilkunastu dni. W tym okresie są również przeprowadzane badania wykluczające inne przyczyny stanu pacjenta.

Najbardziej powszechną metodą jest leczenie łączone, czyli farmakoterapia oraz jedna z wybranych psychoterapii. Taka forma jest najbardziej skuteczna.