piwik


Przeszczep włosów metodą FUE

Przeszczep włosów metodą FUE

Przeszczep włosów poprzez pobranie Pojedynczych Jednostek Mieszków Włosowych (Follicular Unit Extraction – FUE) okazał się przełomem, gdy został wprowadzony oraz spopularyzowany w 2002 roku w świecie

zachodnim. Największą obawą przyszłych pacjentów jest fakt, że przy przeszczepie włosów metodą Strip pozostaje blizna z tyłu głowy. Może to znacząco ograniczać możliwości golenia głowy bądź też posiadania krótkich włosów gdyż blizna może być widoczna. Tak więc największą zaletą metody FUE to fakt, że po zabiegu nie pozostaną żadne widoczne blizny.

Największa różnica pomiędzy przeszczepem metodą FUE, a metodą Strip polega na sposobie pobierania mieszków włosowych. W tej pierwszej są one pobierane specjalistycznym narzędziem, którego średnica jest mniejsza bądź równa jednemu milimetrowi. Jej niezaprzeczalną zaletą jest to, że przeszczepy są pobierane pojedynczo,bezpośrednio ze skóry. Eliminuje to koniecznośszycia skóry oraz nie pozostawia blizn.

Metoda ta wymaga tego, aby okolica dawcza by

ła w pełni dostępna. Wiąże się to z koniecznością jej ogolenia. Jeżeli jednak pacjent nie potrzebuje więcej niż tysiąc pięćset przeszczepów to wtedy nie zachodzi konieczność golenia całej głowy. Wystrczy wtedy aby była ona wyeksponowana za pomocą strzyżenia w stylu wojskowym.

Jeżeli okolica dawcza będzie już przygotowana to wtedy pacjent udaje się do sali zabiegowej. Tam pielęgniarka sprawdza podstawowe parametry życiowe takie jak na przykład ciśnienie krwi. W tym samym czasie lekarz, który ma przeprowadzać zabieg rysuje proponowaną linię włosów oraz cały obszar biorczy.

Zabieg wykonuje się przy znieczuleniu miejscowym okolicy dawczej i jest to pierwsza rzecz, którą się wykonuje. Kolejną jest ekstrakcja pojedynczych przeszczepów (mieszków włosowych). W głąb skóry wprowadza się narzędzie o średnicy mniejszej lub równej 1.0., na głębokość, która odpowiada długości mieszka włosowego tak aby został on oddzielony od ktanek, które go otaczają i wyciągnąć go bez uszkodznia.

Mieszki włosowe, które zostaną wyciągnięte są oglądane pod mikroskopem przez zespół medyczny w celu sprawdzenia ich jakości. Następnie układane są one w grupach podzielonych na te, które zawierają: jeden, dwa, trzy lub cztery włosy w jednym przeszczepie. Grupy są później umieszczane w różnych obszarach oklicy zbiorczej w zależności od zaleceń lekarza prowadzącego. Te przeszczepy, które zawierają tylko jeden włos zawsze umieszczane są w linii włosów. Za ich pomocą odtwarzana jest linia włosów, tak aby wyglądała ona naturalnie.

Końcowy etap zabiegu to utworzenie przez lekarza małych otworów, w których umieszczone zostaną pojedyncze mieszki włosowe. Aby przyspieszyć gojenie okolicy dawczej często stosuje się specjalny środek. Po zakończeniu wszelkiego rodzaju procedur związanych z zabiegiem, lekarz prowadzący daje pacjentowi instrukcję oraz przekazuje zalecenia dotyczące dbania o skórę głowy po zabiegu.

Sam zabieg metodą FUE składa się z dziewięciu etapów. Wszystkie są ze sobą ściśle powiązane i każdy z nich musi być prawidłowo wykonany, aby rezultat końcowy był udany i satysfakcjonujący.

Poszczególne etapy przeszczepu włosów metodą FUE:

  1. Projektowanie linii włosów.
  2. Nacięcie skóry w obrębie pojedynczych mikroprzeszczepów (mieszków włosowych).
  3. Wyciągnięcie ze skóry mikroprzeszczepów.
  4. Oczyszczenie oraz oglądnięcie mieszków włosowych.
  5. Przechowywanie mikroprzeszczepów.
  6. Rozplanowanie rozmieszczenia mikroprzeszcepów.
  7. Umieszczenie w okolicy biorczej mikrograftów.
  8. Pielęgnacja pozabiegowa.