piwik


Zazdrość

To dziwne uczucie – niezbędne do prawidłowego funkcjonowania związku, ale w wielu przypadkach przeradza się w patologię. Jest nieodłącznie związana z miłością, a jej podłożem są dwa czynniki. Po pierwsze niska samoocena nie tylko w sferze seksualnej, ale również wizualnej intelektualnej oraz materialnej. Taki stan „bycia gorszym” skutkuje strachem przed utratą partnera, który może wybrać kogoś w naszym mniemaniu lepszego. Po drugie zazdrość może być

swoistym sposobem na niewierność partnera albo na strach przed jego odejściem.

Jakie powody

zazdrośćNajczęściej jest wywołana brakiem zaufania wobec bliskiej osby; albo wówczas, gdy jeden z partnerów jest znacznie bardziej zaangażowany w związek. Dotyczy to także sytuacji gdy związek nie jest oparty na relacjach partnerskich, ale dominujących i może występować nie tylko w sferze materialnej, ale również emocjonalnej i seksualnej. Oczywiście zdrowa zazdrość sprawia, że związek nie popada w rutynę, ale tylko wówczas gdy ogranicza się np. do chęci wzbudzenia zazdrości poprzez podniesienie własnej atrakcyjności fizycznej i emocjonalnej. Natomiast gdy staje się osią związku – to już jest patologia, którą należy leczyć.

Anankastyczna

To rodzaj nerwicy natręctw przejawiający się uporczywymi myślami albo działaniami. Chory wyobraża sobie partnera w niedwuznacznej sytuacji seksualnej. Takie obsesyjne myśli rujnują zdrowie, działając destruktywnie na psychikę. Niestety tylko w niewielu przypadkach, chory zdając sobie sprawę z zaburzenia podejmuje terapię u psychologa. Najczęściej poddaje się chorobie powoli niszczącej związek.

Zespół Clerambaulta

W tym przypadku można zaobserwować trzy fazy choroby. Pierwsza to okres optymistyczny – euforia i miłość oraz idealizowanie partnera. W drugiej fazie pojawia się pesymizm, gdy chory zaczyna przejawiać podejrzliwość, a nawet wrogość wobec partnera, podejrzewając go o zdrady i oszustwa. I wreszcie w ostatnim, trzecim stadium negatywne uczucia ulegają zaostrzeniu. Chory zaczyna nienawidzić partnera, a takie zachowanie generuje zachowania nawet zagrażające życiu. Skala jest duża – od pogróżek i awantur do przemocy fizycznej i zabójstwa włącznie. W większości przypadków zespół Clerambaulta występuje u kobiet.

Paranoiczna

To chorobliwa zazdrość niszcząca nie tylko chorego, ale partnera oraz całą rodzinę. Co istotne – patologia nie przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu w życiu zawodowym, czy towarzyskim. W tym wypadku zazdrość objawia się poczuciem krzywdy, wszechobecnego zagrożenia i urojonych sytuacji seksualnych z udziałem partnera. Ten typ zazdrości występuje głównie u mężczyzn, w dzieciństwie skazanych wyłącznie na własne siły, samotników, wyobcowanych, o zawężonym egotycznym postrzeganiu świata.

Zespół Otella

Występuje najczęściej w połączeniu z chorobą alkoholową. Rozwija się niezauważalnie i powoli, początkowo od urojeń na temat niewierności, aby przekształcić się w regularne śledztwa dotyczące rzekomych zdrad, po przeszukiwanie torebki i telefonu włącznie. Podejrzliwości towarzyszy bardzo często przemoc mająca na celu przyznanie się ofiary do niewierności.

Zespół Leontesa

Dotyczy wyłącznie mężczyzn, których partnerka jest w ciąży. Chory nie wierzy, że jest ojcem dziecka i domaga się wyznań dotyczących jej przeszłości seksualnej. Niekiedy ten rodzaj zazdrości może przenieść się na dziecko, które w zaburzonym umyśle jest dzieckiem kogoś innego. Dodatkowo jest zazdrosny o uczucia jakimi przyszła mama darzy swojego nienarodzonego potomka.